Η FeelMusic σας παρέχει την υπηρεσία ROYALTY FREE MUSIC  με μουσικά θέματα χωρίς πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Με την χρήση αυτών των συγκεκριμένων playlists  δεν πληρώνετε κανένα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, όπως είναι οι  GEA, ΕΔΕΜ (Πρώην ΑΕΠΙ/ΕΥΕΔ), Αυτοδιαχείριση PRS κλπ. Τα μουσικά αυτά  θέματα δεν εκπροσωπούνται και σας παρέχουμε ειδική βεβαίωση για αυτό, αναλαμβάνοντας την νομική ευθύνη καθώς και την δικαστική υποστήριξη εφόσον χρειαστεί. Με την έναρξη της συνεργασίας παραλαμβάνετε όλα τα απαραίτητα νoμιμοποιητικά έγγραφα απαλλαγής.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος της υπηρεσίας και το οικονομικό όφελος που μπορείτε να έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210.8992953

Δοκιμάστε δωρεάν

 

100.000+ Τραγούδια

150+ Μουσικές Κατηγορίες. Καθημερινή Ανανέωση. Προσωπικές playlist. Προγραμματισμός διαφημιστικών spot.

TOP
TOP